Awal ɣef “Ger zik d tura” n Mass Saɛid Cemmax

Tasekla n teqbaylit simmal d aqqedim ɣer zdat

Awal ɣef “Ger zik d tura” n Mass Saɛid Cemmax

Ma yella zik amur ameqran n wayen iɛebban tasekla n teqbaylit d aḥric n tmedyazt akked d tmucuha yernu s wudem amawi, deg iseggasen-agi ineggura tenfal tira ɣer wudmawen‑nniḍen n tmena, imi ungalen d tullissin wwḍen ttlalen-d s ddaw umyaru n imyura wa defir wa.

<!– Sanass 30 Nwamber/Wamber 2010, sɣur At Sliman Ḥamid –><!– 01/12/2010 – 18:33 sɣur At Sliman Ḥamid –>30/11/2010 – 17:20 mis a jour le 01/12/2010 – 18:33 sɣur <!– Posté en ligne par At Sliman Ḥamid –>At Sliman Ḥamid

Deg akka, anebdu‑agi yezrin , yefɣed sɣur tizrigin Baɣdadi yiwen n wamud n tullissin yura Mass Saɛid Chemakh ddaw yiwen wezwel: Ger zik d tura .

Amud‑agi deg llan‑t tesɛa n tullisin akked setta n yeḍrisen ufriḍen, yettwarun s yiwen uɣanib yettmuddun lebɣi ɣer taɣuri‑nsen, acku   timsal ɣef ayeg i d‑yewwi d timsal yettḥazen amdan deg ixef‑ines. “Ger zik d tura” d adlis i d‑yesfruruyen tilufa n tmeddurt, yettarra‑tent‑id am lemri zdat n wallen‑nneɣ akken ad aten‑t ɛabber, aten‑t nektil , aten‑t nessewzen di lmizan n tidmi  ‑nneɣ , amer tifrat i tuttriwin inebccen di lbal, ad sen‑t‑id‑nnaf tawwurt.

Ger Zik d tura , d tiqṣiḍin n yal ass i izemren ad ḍrun‑t di yal tama di yal lawan, i yal yiwen seg‑nneɣ. D tiqṣiḍin n yemdanen am nekk am kunwi, i d‑yekkren deg yirebbi n tmeti‑nneɣ. D tiqṣiḍin anida yal yiwen ad yeɛqel iman‑is deg‑sent, acku uzlen-t ɣef lkaɣeḍ s umyaru i d‑yewwin tikta deg ayen i d‑yennulfan naɣ i d‑yettnulfun yal ass.

Ssaɛid Cemmax yewwi‑d tugniwin n wayen i d‑nettmager di tudert‑nneɣ, yesrezfaɣ ɣer telqay n tudert deg tudrin n tmurt n Leqbayel yeɛlulqen ɣef tuyat n wedrar werǧin yeffiɣ lhem akked d ddel. Maca  , xas akken iḍrisen yellan deg amud‑agi ur ddurin ara tacmet n tedyanin ɣef ayeg mderkalen yemdanen, tira s wacu uran tugmed seg uɣbalu n leḥmala, imi Saɛid Cemmax ur icuḥ ara s tayri yekseb ɣer ljiha n idurar. Idurar deg nnif yettemɛabbar d kennu, deg lɛez yettnamar‑it ddel, deg isaɣ yettucewwel s txaṣarin, deg addud yettili‑d d ɣeluy.

Idurar deg ṣsber tikwal d ddwa n tlufa, di nmara d abrid ɣer tnekra, di tmara d ussu n lehna. Idurar deg alluy yeqqen ɣer trusi, deg tehri d taxlijt n ddiq, deg telqaq d takniwt n tewser, deg tumert d tarbibt n leḥzen, deg lehna tettlal‑d s cwal am waken id as yenna Ferḥat deg awal‑is: “Imesdurar n twaɣit, tawaɣit tezzi‑assen !”

Melba cekk adlis‑agi yewwi‑d ameynut ɣer tsekla taqbaylit, d aẓru iṣeḥḥan ɣef ayeg ara yers uɣalad n tira ara d‑illalen deg imal i d‑iteddun. D tullisin ara ɣren yemdanen s tuget n lferḥ, acku taqbaylit s wacu uran‑t d tin wuɣur iwɛa yal yiwen, d tin yessazalen amyag n Si Muḥend U Mḥend s lxefa .

Aya meṛṛa d ayen ara yeǧǧen, ulac akk ccek, inelmaden n teqbaylit yella wacu ar ad d‑affen d aɣanib, d talɣaTalɣiwin »>   akken ad neǧren ula d nitini amyaru‑nsen deg webrid n tira yettawin tutlayt ɣer zdat, imi ala s tira i‑yettili wadud n tɣermiwin !

 Source : http://www.tamurt.info/awal-%C9%A3ef-ger-zik-d-tura-n-mass,762.html?lang=taq

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :